Xa Lộ TP. Hồ Chí Minh

Nhiếp Ảnh Gia: Huỳnh Tâm
Mọi phương tiện vận tải của xa lộ Sài Gòn biến mấy trong một ngày 30/04/1975. Duy còn lại xe bò thay thế sự văn minh thời đại, từ Biên Hòa về Sài Gòn phải mất 3 giờ đường.
Ghi lại vào lúc 17 giờ, ngày 18/03/1976, trên xa lộ Sài Gòn. Với tốc độ 125, khẩu độ 11.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét