Thành Phố Ve Chai, Chợ Đời Giấy Vụn

Nhiếp Ảnh Gia: Huỳnh Tâm


Người dân sống du mục trên hè phố, chị nhặt rác ngoài đường thổi cơm, em phơi giấy vụn, lựa ve chai. Mượn cổ thụ, lề đường làm nhà. Giấy vụn, ve chai là nguồn thu nhập, đổi được một kg gạo đã cho hài lòng. Đời sống đơn sơ chỉ thế thôi.

Ghi lại, vào lúc 9 giờ sáng, ngày 07/12/1976, tại đường Nguyễn Du, Quận 1. Trước trường Quốc Gia Âm Nhạc TP.HCM. Với tốc độ 125, khẩu độ 11.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét