Viện Đạn Số 3041975 Đến Với Tuổi Thơ

Nhiếp ảnh gia: Huỳnh Tâm

  Cả nhà di tản từ chiến trường Tây Nguyên về Biên Hòa, trên đường đi mấy ngày, vừa đến gấn nhà, nghe có tiếng súng từ hai phía giao tranh lúc xa lúc gần, đạn vô tình trúng vào tay của em, gãy xương làm đôi. May nhờ có một Đại Úy Quân Y của VNCH cứu chữa bệnh nhân rất tận tình. Người Quân Y cuối đầu chào, chuẩn bi xoay mình từ giả, tức thì hai viên đạn lấy xác anh. Người ta nói: "đạn của bên kia chiến tuyến cố tình ! "

Ghi vào film, lúc 15 giờ, ngày 30/04/1975, tại Biên Hòa. Với tốc độ 60, khẩu độ 11.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét