Bất Cần Nhà Trường, Lao Động Để Sống

Nhiếp Ảnh Gia: Huỳnh Tâm

Hợp Tác Xã xẻ gỗ Bình Đông. Em Trịnh Minh 15 tuổi, thay Cha làm công nhân xeo gỗ vào nhà máy, thân dầm dưới nước quanh năm đen như dân Phi Châu, lương tháng một nhà 7 miệng ăn không đủ no.
Ghi lại vào lúc 8 giờ sáng, ngày 10-3-1979, tại Chợ Lớn. Với tốc độ 125, khẩu độ 11.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét