Huyết Mạch Kinh Tế Sài Gòn, Chợ Lớn

ÿ   Nhiếp ảnh gia: Huỳnh Tâm
Sông Sài Gòn có những phụ lưu đáng kể nhất như sông Thị Nghè, thiên nhiên ưu đãi cho Chợ Lớn một giao thông đường thủy và những kinh rạch lớn nhỏ chằng chịt như kinh Đậu Hủ, kinh Chà Và, đổ vào hợp lưu Bình Đông v.v...

Nhờ địa thế đường thủy, Chợ Lớn trở thành sầm uất, trung tâm của huyết mạch về kinh tế. Chợ Lớn tiếp nhận đặc sản từ Lục Tỉnh cung cấp cho toàn Thủ Đô Sài Gòn v.v... Bến Bình Đông thành hình vịnh sông ngòi ghe thuyền chuyên chở lúa gạo về trung tâm dự trữ Quốc gia.

Ghi vào film, lúc 8 giờ sáng, ngày 19/06/1971, tại nhánh sông Chợ Lớn. Với tốc độ 30, khẩu độ 11.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét