Chân Dung Văn Nghệ Sĩ

Chân Dung Văn Nghệ Sĩ, Qua Lăng Kính Của Huỳnh Tâm


Nhạc Sĩ Xuân Lôi
( Nhạc Phẩm: Nhạt Nắng )

Phạm DuyKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét