Thất Vọng Triền Miên

Nhiếp ảnh gia: Huỳnh Tâm
  Một nửa đời người bị chế độ Cộng Sản bịt mồm của tôi và dân, cùng lúc cướp tất cả nguồn sống, đến độ uẩn khúc không còn khả năng nói lớn tiếng người.

Ghi vào film, lúc 16 giờ, ngày 27/03/1979, tại Lào Cai. Mặt trời trái sáng, tốc độ 30, khẩu độ 11.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét