Công Cụ Sản Xuất Ra Của Cải

Nhiếp Ảnh Gia: Huỳnh Tâm
 Theo đảng nói: Vật và người là công cụ sản xuất ra của cải, nhân dân làm chủ, đảng Bác quản lý, thực ra một cách nói của kẻ cướp chánh quyền. Cương lĩnh của Đảng đã từng giáo dục ăn cướp và tham nhũng ấy sao ?

Ghi lại vào lúc 15 giờ, ngày 05-8-1978 tại Đồng Đăng Miền Bắc. Với tốc độ 125, khẩu độ 11.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét