Cầu Bà Hạ

ÿ Nhiếp ảnh gia: Huỳnh Tâm

 
Lục Tỉnh Miền Nam nổi tiến có nhiều cầu kiều, thường lấy tên Nữ giới tại địa phương đặt tên cho một cây cầu, như Cầu Bà Hạ, Cầu Bà Thao v.v... cứ trên mười cây cầu may ra có một cầu tên Nam giới.

Ghi lại vào lúc 8 giờ sáng, ngày 19/06/1971 tại Cần Thơ. Với tốc độ 125, và khẩu độ 11.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét