Hai Đầu Bắc Mỹ Thuận

Nhiếp ảnh gia: Huỳnh Tâm

Những phụ nữ bán trái cây hai đầu Bắc Mỹ Thuận, trái cây đặc sản Miền Lục Tỉnh, như Soài, Cam, Thanh Long, cần Thơ trù phú, một gốc chợ bán trái cây đủ loại của Miền Lục Tỉnh.
Ghi vào film, lúc 12 giờ trưa, ngày 10/08/1980, tại Bắc Mỹ Thuận, tỉnh Cần Thơ. Với tốc độ 250, khẩu độ 11.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét