Đời Người

Nhiếp ảnh gia: Huỳnh Tâm


Ngày một bé gái cỏn con
Ngày hai cô lớn thành hôn đấng mày
Ra đi con nhớ cô thầy
Vươn Đông vượt Bắc đêm ngày bôn ba
Ngày về bỗng chốc hóa già
Đôi tay vầng tráng cơm cà thô sơ.

Ghi vào film, lúc 16 giờ, ngày 20/05/1981, tại Bình Chánh, TP. HChí Minh. Với tốc độ 60, khẩu độ 8, gốc độ trái sáng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét