Chợ Chạy, Chợ Chui, Chợ Trời

 Nhiếp ảnh gia: Huỳnh Tâm


Từ khi Cộng Sản chiếm Miền Nam Việt Nam những loại chợ này xuất hiện khắp nơi trên đường phố Sài Gòn và Chợ Lớn, đây là nguồn sinh tử cuối cùng của người dân, họ phải khuân vác vật dụng trong nhà để đổi lấy độ nhật qua ngày. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 người dân Cộng Sản được lột xác toàn diện, xóa trắng bao-tử và kinh tế Miền Nam nhằm mục đích để trị!

Ghi lại vào lúc 8 giờ sáng, ngày 10/11/1975. tại TP. Hồ Chi Minh ( Sài Gòn ). Với tốc độ 60, khẩu độ 11.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét