Tai Bèo Che Khuất Tương Lai

Nhiếp ảnh gia: Huỳnh Tâm

Chiếc mũ Tai Bèo của Thanh Niên Xung Phong che khuất điểm hẹn tương lai, đầu đội nắng thiêu đốt, dưới chân ngập nước phèn chua, ngước lên đất bốc khói mắt hoa, những giồng cây Thơm khô héo.

Lòng không gọi xung phong, nhưng vì sợ hải Cộng Sản Việt Nam. Nhiều Sinh viên, Học sinh tự bỏ học để phấn đấu cho gia đình hơn là nghĩa vụ. Họ hy vọng cho những người Cha bị tù cải tạo. Tuổi trẻ Sài Gòn và Miền Nam muốn đổi lấy hạnh phúc cho gia đình bằng sự hy sinh tương lai của cá nhân.

Họ tuyệt vọng bởi Cha không về, và họ trở thành bộ đội Xung Phong chết và tàn phế tại chiến trường Cambochia.

Ghi vào film, lúc 09 giờ sáng, ngày 21/12/1977, tại vùng kinh tế mới Lê Minh Xuân, huyện Củ Chi, TP. HChí Minh. Với tốc độ 60, khẩu độ 8, gốc độ trái sáng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét