Một Nỗi Niềm

Nhiếp ảnh gia: Huỳnh Tâm


Hôm nay bà Nội thay mặt Cha Mẹ nuôi cháu, hy vọng mai sau Cháu nên người, Bà sẽ kể lại cuộc chiến tranh giữa hai Miền Nam Bắc. Họ đã cướp mất hai đấng sinh thành của cháu !

Ghi vào film, lúc 09 giờ sáng, ngày 29/04/1975, tại Sa lThủ Đức Việt Nam. Với tốc độ 30, khẩu độ 8.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét