Con Thuyền Bến Mê


Nhiếp ảnh gia: Huỳnh Tâm

Con thuyền vốn không khá, gặp phải 1975 càng tơi tả hơn. Đất nước rách nát từ con người đến muôn vật, thuyền tuyệt vọng không còn ước mê bến tân giang, cắm sào đứng yên một bến, một bờ trong bóng mịt mờ thời đại, đôi lúc chòng chành lững lờ trôi theo dòng nước.

Than rằng :
"Thuyền ngược, ta khấn gió Nam,
Thuyền xuôi ta khấn mưa nguồn gió may".

Ghi vào film, lúc 16 giờ chiều, ngày 10/05/1980, tại bến sông Sài Gòn. Với tốc độ 60, khẩu độ 16.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét