Chứng Nhân Lịch Sử Việt Nam

Nhiếp ảnh gia: Huỳnh Tâm

  Mẹ Nhìn chân dung con, thương đời khốn khó, trải qua cuộc chiến tranh tương tàn Bắc Nam, để lại làng mạc hoan vu, ruộng nương khuất bóng mục đồng, thành phố vành khăn áo sô gai, rừng già luồi bước, khắp mọi nơi đời sống hầu như xóa trắng. Nó đã cướp mất biết bao triệu người.
Tuy nay sơn hà đã được thống nhất, nhưng lòng người tiếp tục chiến tranh, với chế độ ý thức hệ vũ trang thù hằn. Kẻ thắng người thua hụp lặn trong giai cấp mới và không tha thứ cho nhau. Tác phẩm Chứng Nhân Lịch Sử Việt Nam, tiêu biểu hơn 25 năm chiến tranh, viết vào trí tuệ một áo uẩn đau thương khốn cùng của dân tộc .
Dân tộc Việt Nam đang khao khác hạnh phúc và hy vọng ngày mai thực hiện được quyền sống làm người.

Ghi vào film, lúc 16 giờ, ngày 20/04/1976 tại Bình Đông quận 5, Chợ Lớn-Sài Gòn Việt Nam,. Với tốc độ 60, khẩu độ 8.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét