Vườn Cau

ÿ Nhiếp ảnh gia: Huỳnh Tâm
  Người Bách Việt có tục lệ Trầu Cau, dùng trong ba ngày Tết, lễ hội, cưới hỏi v.v... trong dân gian Việt Nam có một chuyện tình Vôi, Cau, Trầu rất tình đời. Trầu-Cau trở thành Văn hóa xã giao hàng đầu " Miếng Trầu là đấu câu chuyện" và người con gái lập gia đình cha mẹ được ăn miếng Trầu rất là hãnh diện, cho nên Phong Dao có nói: "Miếng Trầu nên dâu nhà người . Đối với giới Nữ xem Trầu Cau là hạnh phúc trăm năm, cho nên em yêu chàng có lời rằng:

" Có Cau mà chẳng có trầu.
Làm sao cho đỏ môi nhau thì làm ".

Người Bách Việt khám phá hợp tính Vôi, Trầu, Cau để làm tăng khích thích hạnh phúc gia đình.
Ghi vào film, lúc 8 giờ sáng, ngày 19/06/1971, tại Tây Ninh. Với tốc độ 125, khẩu độ 8.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét