Kiểm Tra Tù Nhân

Nhiếp Ảnh Gia: Huỳnh Tâm
‒  Nhà tù Côn Sơn do người Pháp xây dựng, người bản xứ trở thành tù nhân của thuộc địa, đến thời chính thể VNCH người Việt bỏ tù người Việt. Sau ngày 30/04/1975 nhà nước Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam làm chù nhân ông nhà tù Côn Sơn và tiếp tục người Việt bỏ tù người Việt.
Những tên cai tù mới đi đến từng trại kiểm tra theo danh sách tù nhân. Chú ý Khu A-B và Khu C-D là ngục tù bí mật, ai ở trong hai khu tù này ?
Ghi vào film, lúc 10 giờ sáng, ngày 11/05/1978, tại đảo Côn Sơn. Với tốc độ 60 và khẩu độ 11.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét