Trại Tỵ Nạn Galang Indonesia

Làm Việc Và Sáng Tác Tại Trại Tỵ Nạn Galang Indonesia


Làm việc cho Cao Ủy Tỵ Nạn

Ngày kỷ niệm Du Ca Việt Nam trại tỵ nạn Galang Indonesia


Nào Ai Biết Cuộc Đời Trước Sau
( Sáng tác tại Galang )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét