Sông Đục Vấn Vương Cảnh Nghèo

ÿ Nhiếp ảnh gia: Huỳnh Tâm


  TP. Hồ Chí Minh đẹp dưới lớp nhồi phấn son, thực chất sau lưng đời sống của người dân là một bi kịch xã hội rất nghèo, chỉ có hai giai cấp Đảng giàu Dân nghèo.

Ghi vào film, lúc 16 giờ, ngày 27/06/1982, tại sông Sài Gòn, TP. HChí Minh. Với tốc độ 60, khẩu độ 11.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét