Những Kiếp Sống Khốn Cùng

ÿ Nhiếp ảnh gia: Huỳnh Tâm

Người dân Đà Nẵng đã thấm cảnh bần cùng, những phụ nữ già trẻ đào đất tìm đá Ông đổi lương thực một kế sinh nhai mới, hỏi ra mới biết họ là vợ con của người lính VNCH, bị chế độ trả thù tận gốc.

Ghi lại vào lúc 16 giờ, ngày 10-12-1979, tại Đà Nẵng. Tốc độ 60 và khẩu độ 11.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét