Viết Về Đất Nước Việt Nam

Phóng Sự Ảnh Của Huỳnh Tâm

Thực Hiện Sau Ngày 30 Tháng 4 Năm 1975
Loan tải trên các báo Phi ChâuKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét