Vựa Lúa Cà Mâu, Mùa Đông Xuân

 Nhiếp ảnh gia: Huỳnh Tâm


  Thiên nhiên ưu đãi Lục Tỉnh, Cà Mâu, Miền Nam, một vựa lúa phì nhiêu, bốn bề bao la bát ngát và phù sa bồi đắp, đời sống của người dân rất sung túc, vựa lúa Miền Nam có khả năng tiềm tàng về kinh tế, cung cáp lương thực chính cho cả nước Việt Nam.

Ghi lại vào lúc 8 giờ sáng, ngày 19/06/1971, tại Cà Mâu. Với tốc độ 125, khẩu độ 11.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét