Cây Đa, Cái Đình Đầu Làng

ÿ Nhiếp ảnh gia: Huỳnh Tâm

Cây Đa biểu tượng thôn làng, ngôi Đình biểu hiện tính Văn hóa Nho, hai vật thể cây Đa, ngôi Đình không xa lìa đời sống miền quê Việt Nam. Ngôi Đình xưa đồ sộ, trụ cột chạm trổ Lân, Qui, Phụng, với những kiêu khắc công phu diễn tả ngày hội và phụ nữ ( tuy Nho bài Nữ giới ) những phù điêu tránh lệ, mái ngói men xanh cong cao vút, lối đi lát gạch đỏ, ba gian Chánh điện, Tây lang, Đông lang rộng hơn 170 m², đặc thù Miền Nam Việt Nam. Cuộc chiến tranh 30 năm ( 1945-1975) ngôi Đình bị bom đạn cướp mất, dân làng chỉ có khả năng lập lại ngôi Đình lụp sụp vật liệu thô sơ trên nền Đình cũ, trung tâm Đình rỗng không.

Ghi vào film, lúc 09 giờ sáng, ngày 10/04/1970, tại xã Ninh Giang, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa Việt Nam. Với tốc độ 125, khẩu độ 16.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét