Đan Lưới

Nhiếp ảnh gia: Huỳnh Tâm


  Cô vừa đan lưới luận thơ Hồ Xuân Hương, thoạt đâu cứ tưởng cô nàng nhặt của rơi, chỉ có đôi câu để rồi được dịp pha trò cho vui. Dần dà mới biết, thì ra cô nàng em họ, Sinh viên Y Khoa Sài Gòn, nghĩ Hè về quê xứ muối.

Ghi vào film, lúc 15 giờ, ngày 25/10/1972 tại Ninh Diêm, Ninh Hòa. Với tốc độ 60, khẩu độ 11.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét