Hậu Sự

ÿ Nhiếp ảnh gia: Huỳnh Tâm

Người sống lo xa, một Yết Ma Hòa Thượng già, sống đơn độc không ai hậu tự, ông chuẩn bị trước một cổ quan tài chờ ngày từ giả cõi trần và chu đáo hơn ông để lại một ít tài sản cho những ai thừa hưởng, phụng lễ bái Cửu Cửu (3 năm).

Trong dân gian Việt Nam, cũng có người giàu có chuẩn bị trước hậu sự. Bình thường người dân nghèo khó đến lúc qua đời bó chiếu đi chông là hết.

Ghi vào film, lúc 10 giờ sáng, ngày 25/08/1972, tại chùa tỉnh hội Biên Hòa,. Với tốc độ 30, khẩu độ 11.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét