Một Cảnh Đời Rách Nát


Nhiếp Ảnh Gia: Huỳnh Tâm
 Sau Lưng TP. Hồ Chí Minh. có một thực thể sống không nên người, đếm không hết mãnh đời rách nát bắng con số triệu. Cảnh chòi lá trống rổng, ba anh em sinh ra trong hoàn cảnh bần cùng, cha mẹ lam lũ cả ngày vẫn bửa đói bửa no. Cơm độn khoai ngô ăn với muối vừng.

Ghi lại vào lúc 17 giờ, ngày 18/4/1976, tại kinh tế mới Lê Minh Xuân. Với tốc độ 125, khẩu độ 11.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét