Viễn Tượng Nào Cho Tuổi Thơ

 Nhiếp ảnh gia: Huỳnh Tâm

 Nhà nước không còn lưu tâm đến giáo dục học đường, tiêu biểu trường Trần Hưng Đạo Quận I, Sài Gòn vắng bóng thầy, cô, học trò. Đưa đến tình trạng lề đường in đậm nét tuổi thơ hành nghề vá xe đạp, v.v... để tìm kiếm độ nhật cho qua cơn thịnh nộ của bao tử. Hình ảnh tố cáo chế độ tạo ra đường cùng xã hội, chỉ có đảng mới được quyền sống, như người ta nói :

"Lá vàng còn ở trên cây,
Lá xanh rụng xuống, trời hay chăng trời".

Ghi vào film, lúc 8 giờ 30 sáng, ngày 10/05/1980, tại Quận I, Sài Gòn. Với tốc độ 60, khẩu độ 16.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét