Bến Đò Hiu Quạnh

Nhiếp ảnh gia: Huỳnh Tâm

Không còn ai đến bến đò, dân Sài Gòn, Chợ Lớn và vùng phụ cận phải tuân lệnh của nhà nước Cộng Sản Việt Nam, dời cư đến vùng kinh tế mới Lê Minh Xuân v.v...nơi mà cây cỏ cũng  không thể sống được. Người ta gọi là vùng kinh tế đặc ân cho dân Sài Gòn, Chợ Lớn.

Ghi lại vào lúc 7 giờ 30 sáng, ngày 19/06/1976, tại Thị Nghè. Với tốc độ 125, khẩu độ 11.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét