Thép Trung Cộng


 Nhiếp Ảnh Gia: Huỳnh Tâm

‒  Lò thép thấp Gia Xà tỉnh Thái Nguyên, do Trung Cộng viện trợ, xây dựng vào tập niên 1960. Có lò không nhiên liệu sản xuất thép, bảy ngày ra được một lò thép, hơn 1335 công nhân làm việc, thực tế chỉ có một công nhân đang kiểm tra thép ra lò. Thế mới biết thép Thái Nguyên không có gì đáng để ca tụng, lò Thép như một xác chết đã thối rã. Trung Cộng viện trợ xây lò thép để đổi lấy Than Đá. Tuy vậy Bộ Luyện Kim vẫn tự hào thành quả tiên tiến ! .
Ghi vào film, lúc 10 giờ, ngày 10/03/1979, tỉnh Thái Nguyên. Với tốc độ 30, khẩu độ 16.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét