Bờ Biển Thu Hẹp

ÿ Nhiếp ảnh gia: Huỳnh Tâm

         Ngạn ngữ Cha Ông có nói: "‒ Rừng Vàng Bạc Biển" Nhưng ngày nay thì sao ? Rừng Vàng đã lùi bước, Bạc Biển đã thu hẹp. Nhgề đánh cá không còn hấp dẫn đối với ngư phủ. Rừng và Biển như Tim với Phổi không biết trân quí nó đến một khi nào đó tự tiêu vong.
Ngươi dân biển sống trở lại thời trung cổ, họ dùng lưới bắt cá nhỏ ven bờ, vì thuyền đã bán cho người vượt biên.
Từ đó khởi đầu và đeo đuổi đời sống nghèo khó, hết hy vọng vươn mình như thời trước chế độ VNCH.

Ghi vào film, lúc 08 giờ sáng, ngày 09/03/1977, tại Hòn Khói Phú Thọ, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa Việt Nam. Với tốc độ 125, khẩu độ 16.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét