Thu Vàng

 Nhiếp ảnh gia: Huỳnh Tâm
 
  Đã hơn bốn mùa Thu không viếng thăm Thảo Cầm Viên Sài Gòn, một ngày vô tình gặp lại cùng lúc ba cô em hoa khôi Sài Thành. Họ trang điểm đơn sơ, đồng phục một màu, đúng là Thu Vàng nên thơ cái tuổi ướm lòng yêu và đã từng nuôi trong ý. Hỏi ra mới biết ba cô vào đây để nhớ lại kỷ niệm mùa Thu xưa, đã từng một lần tạm biệt ở nơi dây. Cảm hứng mùa Thu Vàng đến rồi đi, từ ấy biền biệt không gặp lại !

Ghi vào film, lúc 9 giờ sáng, ngày 19/06/1969, tặng cho tuổi yêu Sài Thành. Với tốc độ 125, khẩu độ 11.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét