Bỏ Học, Cần Cơm Ăn, Áo Mặc

Nhiếp ảnh gia: Huỳnh Tâm

Cha đi tù cải tạo Miền Bắc, Mẹ thương Chồng chết sớm, nhà cửa Cha Mẹ để lại chế độ CS tịch thu, em vừa 2 tuổi phải sống nhờ bà con làng xóm, đến tuổi xin học Mẫu Giáo chế độ từ chối vì con của Mỹ Ngụy. 7 tuổi em chưa biết đọc một chữ. Em ngồi trước hiên nhà bán qùa mọn kiếm sống, chờ ngày Cha về.

Ghi lại vào lúc 8 giờ sáng, ngày 19/06/1971, tại Điểm, Tân Sơn Nhất, Sài Gòn. Với tốc độ 30, khẩu độ 11.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét