Vô Tư

Nhiếp Ảnh Gia: Huỳnh Tâm
- Đường Hàm Nghi quận I, TP.HCM. Người dân vô tư tiểu tiện tự nhiên, tiêu biểu xã hội thiếu ( Giáo dục công dân ).
Ghi vào film, lúc 16 giờ, ngày 19/02/ 1981, tại TP.HCM. Với tốc độ 60 và khẩu độ 11.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét